A A
The Stanisław Moniuszko International Competition of Polish Music in Rzeszów (20 - 27 September 2019)

Adam Wroński piano works

SCORES
Na ratunek: Mazury for piano / composed by A. Wroński, Kraków: A. Piwarski i Ska, [1904-1908] (Leipzig: Zakład art. litogr. C. G. Rödera) / public domain; source: Biblioteka Narodowa (Polona)

Artykuł 44ty, Op. 65

Details: polka

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1880 – 1885 (download)

Białe róże

Details: waltzes

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1880 (download)

Białe storczyki, Op. 178

Details: waltzes

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1905 (download)

Bławatki z Olszy, Op. 64

Details: waltzes

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1885 (download)

Bukiet niezapominajek, Op. 135

Details: waltzes

Publisher: Gubrynowicz i Schmidt, Lviv ca. 1892 (download)

Cecylia

Details: polka-mazurka

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1880-1885 (download)

Celny strzał, Op. 106

Details: galop

Publisher: Seyfarth i Czajkowski, Lwów before 1892 (download)

Cieniom A. Asnyka, Op. 126

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1897 (download)

Cieniom T. Lenartowicza, Op. 124

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1893 (download)

Ciotunia, Op. 113

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków before 1892 (download)

Diabeł

Details: galop

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1880 – 1885 (download)

Dla Warszawy, Op. 160

Details: 2 mazurkas

Publisher: Gebethner & Wolff, Warszawa 1899 (download)

Do Hawełki, Op. 168

Details: galop

Publisher: A. Piwarsk i Ska, Kraków 1898 – 1903 (download)

Do Krynicy, Op. 193

Details: mazurkas

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1900 (download)

Do Miechowa!

Details: mazurkas

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1890 (download)

Do Poznania, Op. 222

Publisher: A. Cybulski, Poznań [publishing date unknown] (download)

Do Śniatyna kucykami, Op. 121

Do Wrześniowskiego

Details: galop

Publisher: A. Piwarski i Ska, Kraków ca. 1900 (download)

Do Żukowa, Op. 147

Details: mazurkas

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1898 (download)

Dumka and kołomyjka, Op. 71

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków [publishing date unknown] (download)

Dziennikarski mazur ["Journalist" mazur], Op. 151

Publisher: Gebethner & Wolff, Warszawa 1898 (download)

Echa balowe, Op. 100

Details: waltzes

Publisher: Seyfarth i Czajkowski, Lviv ca. 1900 (download)

Echa mego Jubileuszu, Op. 196, ca. 1905

Details: waltzes

Publisher: A. Piwarski i Ska, Kraków 1904 – 1908 (download)

Figlarka, Op. 50

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1890 (download)

Gody weselne, Op. 67

Details: waltzes

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1886 – 1891 (download)

Godzimir Małachowski, Op. 174

Details: march

Publisher: A. Piwarski i Ska, Kraków ca. 1910 (download)

Górą Polska Prasa, Op. 221

Publisher: G. Seyfarth, Lviv [publishing date unknown] (download)

Górą chirurgia!!!, Op. 187

Details: mazurkas

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1904 – 1908 (download)

Górą Michaś, Op. 209

Details: mazurkas

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1905 (download)

Grajże grajku, graj, Op. 80

Details: mazurkas

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1886 – 1891 (download)

Hałaburda, Op. 112

Details: mazurkas

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków before 1892 (download)

Hydropatyczny kadryl ["Hydropatyczny" quadrille], Op. 120

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków [publishing date unknown] (download)

Irenka, Op. 156

Details: waltzes

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1900 (download)

Iskra, Op. 95

Details: galop

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1886 – 1891 (download)

Jeszcze Polska nie zginęła

Details: polonaise

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1905 (download)

Quadrille, Op. 57

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1910 (download)

Quadrille from popular songs for piano, Op. 184

Publisher: A. Piwarski i Ska, Kraków ca. 1910 (download)

Kamelie, Op. 225

Details: waltzes

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1920 (download)

Bachelor galop, Op. 60

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1900 (download)

Bachelor mazur, Op. 119

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków after 1892 (download)

Koniec świata, Op. 58

Details: mazurkas

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ater 1892 (download)

Contradances from Czartowska Ława

Publisher: Kruziński i Lewi, Warszawa 1881 (download)

Konwalie, Op. 53

Details: waltzes

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1885 (download)

Krakowskie zuchy, Op. 179, mazurkas

Les lanciers, Op. 177

Details: ländlers

Publisher: Seyfarth i Czajowski, Lviv 1898 – 1903 (download)

Ludwik Heller, Op. 150

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1900 (download)

Lutnia polska, Op. 62

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1884 (download)

Lwowianeczka, Op. 86

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1886 - 1891 (download)

March of spa committee Op. 200

Publisher: [unidentified publisher], Wien ca. 1900 (download)

March of Polish legions, Op. 228

Publisher: Eberle & Co., Wien 1915 (download)

Hunting march

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1880 (download)

Solemn march, Op. 70

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1886 (download)

Solemn march, Op. 79

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1886 (download)

Wedding march

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1882 (download)

Funeral march for Kraszewski

Publisher: Josef Eberle & Co., Wien ca. 1887 (download)

Funeral march, Op. 124

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków [publishing date unknown] (download)

Funeral march, Op. 126

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1897 (download)

Funeral march, Op. 214

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków after 12.04.1908 (download)

2 Marches of Polish falcons, Op. 141

Publisher: C. G. Röder, Lipsk [publishing date unknown] (download)

3 Funeral marches – "Cieniom A. Mickiewicza", Op. 109

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 18886 – 1891 (download)

Marya, Op. 72

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1880 – 1885 (download)

Marzenia uśpionego chloroformem, Op. 186

Details: waltzes

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1904 – 1908 (download)

Marzenia, Op. 52

Details: waltzes

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków after 1893 (download)

Academic mazur, Op. 66

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1880 – 1885 (download)

Cracovian mazur

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1880 (download)

Miecio, Op. 162

Publisher: Echo Muzyczne, Warszawa 1900 (download)

Miłe wspomnienia, Op. 144

Details: mazury

Publisher: Gubrynowicz i Schmidt, Lwów przed 1892 (download)

Minia, Op. 129

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1892-1897 (download)

Mravincsics march, Op. 172

Publisher: Engelmann & Mühlberg, Leipzig 1900 (download)

Na dobitek

Details: mazurkas

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1880 – 1885 (download)

Na falach Wisły, Op. 88

Details: mazurkas

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1900 (download)

Na lodzie, Op. 56

Details: galop

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1880 – 1885 (download)

Na ratunek

Details: mazury

Publisher: A. Piwarski i Ska, Kraków 1904 – 1908 (download)

Na rowerze, Op. 132

Details: galop

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1895 (download)

Na strzelnicy, Op. 224

Details: mazurkas

Publisher: G. Seyfarth, Lwów 1909 – 1913 (download)

Na wyżynku

Details: mazurkas

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1880 (download)

Nad Czeremoszem, Op. 103

Details: dumka and kołomyjka

Publisher: Seyfarth i Czajkowski, Lwów ca. 1890 (download)

Nad Morskiem Okiem, Op. 189

Details: waltzes

Publisher: A. Cybulski, Poznań 1915 (download)

Nad Prutem, Op. 90

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1886 - 1891 (download)

Nad strumykiem, Op. 210

Details: waltzes

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1910 (download)

Najnowsze telegramy, Op. 143

Details: waltzes

Publisher: Gubrynowicz i Schmidt, Lviv ca. 1890 (download)

Natalia, Op. 154

Details: waltzes

Publisher: Seyfarth i Czajkowski, Lviv before 1892 (download)

Olga, Op. 51

Details: waltzes

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1890 (download)

Original highland dances

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1905 (download)

Pamiątka z Krynicy, Op. 108

Publisher: Gebethner & Wolff, Warszawa [publishing date unknown] (download)

Pensyonarka, Op. 59

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1890 (download)

Pieszczotka

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1900 (download)

Polish songs, Op. 57

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1883 (download)

Pif, paf

Details: galop

Publisher: M. Arct, Warszawa 1901 (download)

Podkóweczki, dajcie ognia, Op. 128

Details: mazurkas

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1892 – 1897 (download)

Polne kwiaty, Op. 63

Details: waltzes

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1880 (download)

Jubilee polonaise on the anniversary of Viennese succor, Op. 48

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1883 (download)

Polonaise on the centenary of the 3 May Constitution, Op. 110

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1891 (download)

Polonaise, Op. 142

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1900 (download)

Polskie zapusty, Op. 66, mazurkas for piano

Pożegnanie, Op. 170

Details: waltzes

Publisher: A. Piwarski i Ska, Kraków ca. 1905 (download)

Rżnij Walenty, Op. 159

Details: mazurkas

Publisher: A. Piwarski i Ska, Kraków 1898 – 1903 (download)

Stefcia, Op. 118

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1892 – 1897 (download)

Szaławiła, Op. 153

Publisher: Seyfarth i Czajkowski, Lviv 1890 (download)

Szarotki, Op. 140

Details: waltzes

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1892 – 1897 (download)

Szybko w lot, Op. 76

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1886 (download)

Taniec misia, Op. 226

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków before 1914 (download)

Tuberozy, Op. 223

Details: waltzes

Publisher: G. Seyfarth, Lviv ca. 1920 (download)

U źródła w Krynicy, Op. 75

Details: waltzes

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1886 – 1891 (download)

W Domu Zdrojowym w Krynicy, Op. 104

Publisher: G. Seyfarth, Lviv ca. 1898 (download)

W Nowym Teatrze, Op. 175

Details: mazurkas

Publisher: Seyfarth i Czajkowski, Lviv 1900 (download)

W Parku Krakowskim, Op. 78

Details: mazurkas

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1886 – 1889 (download)

W resursie, Op. 87

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1890 (download)

Jubilee waltzes 1848-1898, Op. 146

Publisher: S. A Krzyżanowski, Kraków 1898 (download)

Warszawianka, Op. 114

Details: polka-mazurka

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków before 1892 – 1893 (download)

Weselne dźwięki

Details: waltz

Publisher: M. Arct, Warszawa ca. 1920 (download)

Wieniec laurowy, Op. 55

Details: waltz

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków ca. 1900 (download)

Wspomnienia z Karpat

Publisher: G. Seyfarth, Lviv ca. 1920 (download)

Wspomnienia z Pesztu, Op. 73

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1885 (download)

Wspomnienie balowe

Details: quadrille

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1892 – 1897 (download)

Wśród bomb i granatów

Details: galop

Publisher: A. Piwarski i Ska, Kraków after 1892 (download)

Z mego pamiętnika, Op. 130

Details: waltzes

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków after 1892 (download)

Z nad Wilii, Op. 117

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1892 – 1897 (download)

Z nad Wisły, Op. 192 – 193

Publisher: T. Gieszczykiewicz, Kraków ca. 1930 (download)

Z wystawy krakowskiej, Op. 81

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1887 (download)

Z wystawy lwowskiej, Op. 127

Details: waltzes

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1892 – 1897 (download)

Mazury from Zakopane

Publisher: A. Piwarski i Ska, Kraków ca. 1905 (download)

Złote sny

Details: waltzes

Publisher:: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1880 – 1885 (download)

Zofia

Details: polka - mazurka

Publisher: S. A. Krzyżanowski, Kraków 1880 – 1885 (download)

Zuch Stach, Op. 182

Details: mazurka

Publisher: A. Piwarski i Ska, Kraków ca 1910 (download)

Żelazowski, Op. 161

Publisher: M. Arct, Warszawa 1899 (download)

Żółte róże, Op. 180

Details: waltzes

Publisher: A. Piwarski, Kraków ca. 1910 (download)

 
 
 
ORGANIZER
CO-ORGANIZER
NATIONAL PATRONAGE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
NATIONAL PATRONAGE
OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ANDRZEJ DUDA
IN THE 100TH ANNIVERSARY OF INDEPENDENCE
PARTNERS
MEDIA PARTNERS
The Stanisław Moniuszko International Competition
of Polish Music in Rzeszów
(20 - 27 September 2019)


All rights reserved 2018 International Competition of Polish Music named after Stanisław Moniuszko.
Institute of Music and Dance
Financed by the
Ministry of Culture and National Heritage of Poland