A A
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie / 20 – 27 września 2019

Raoul Koczalski

Raoul Koczalski / domena publiczna; źródło: (Wikimedia Commons

 

 

 
 
UTWORY KAMERALNE
UTWORY NA FORTEPIAN

 

(3.01.1884 – 24.11.1948) pianista i kompozytor urodzony w Warszawie, zmarły w Poznaniu. Pierwszych lekcji muzyki udzielali mu rodzice. Edukację w zakresie fortepianu kontynuował następnie w Petersburgu u Antoniego Rubinsteina, w Warszawie u Juliana Gadomskiego oraz we Lwowie u Ludwika Marka i Karola Mikulego. W tym ostatnim ośrodku kształcił się dodatkowo u Henryka Jareckiego w klasie instrumentacji oraz u Karola Mikulego w klasie kompozycji. Studiował także muzykologię oraz filozofię na uniwersytecie paryskim.

Jako pianista zadebiutował już w wieku 4 lat, szybko zdobywając sławę cudownego dziecka. Dowodem uznania talentu młodego wirtuoza była nagroda Premier Prix d’Enfant, przyznana mu przez konserwatorium w Paryżu, oraz tytuły nadwornego pianisty króla Hiszpanii, szacha perskiego oraz sułtana tureckiego. Koncertował m.in. w Polsce, Niemczech, Belgii, Francji, Holandii, Austrii, Jugosławii, Luksemburgu, Rumunii, Szwajcarii, Estonii, Danii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Anglii, Czechach, na Węgrzech i we Włoszech. Łącznie dał ok. 4600 koncertów. W jego repertuarze znajdowały się kompozycje Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina, Franza Liszta, Antona Rubinsteina czy Ignacego Jana Paderewskiego. Jego grę cechowała doskonała technika, subtelne frazowanie oraz szeroki wachlarz dynamiczny. Szczególnie ceniony był za wykonania utworów Fryderyka Chopina. Napisał również pracę poświęconą problematyce interpretacji dzieł Chopinowskich. Pozostawił po sobie nagrania, zrealizowane przez wytwórnie takie jak: Columbia, HMV, Muza, Odeon, Polydor czy Pearl CD. Obok życia koncertowego, prowadził również działalność pedagogiczną, ucząc gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu i Warszawie. Za swoje osiągnięcia pośmiertnie uhonorowany został Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.

Twórczość kompozytorska Koczalskiego jest zróżnicowana tak pod względem obsadowym jak i gatunkowym. Wśród dzieł orkiestrowych znaleźć można symfonie, poemat symfoniczny oraz koncerty (na skrzypce, wiolonczelę i fortepian). Instrumentalnych utworów kameralnych powstało zaledwie kilka i są to tria na fortepian, skrzypce i wiolonczelę. Liczną grupę stanowią pieśni, których skomponował ok. 250. Wykorzystywał teksty m.in. takich autorów jak: Dante Alighieri, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Aleksander Puszkin, Michaił Lermontow, George Byron, Paul Verlaine, Johann Wolfgang von Goethe, Rainer Maria Rilke czy Stefan Zweig. Tworząc utwory fortepianowe korzystał m.in. z gatunku preludium, rapsodii, fantazji, sonaty, suity, nokturnu, etiudy, mazurka czy walca. Dodatkowo, spod pióra kompozytora wyszły dzieła operowe.

Komponowanie, tak jak i grę na fortepianie, rozpoczął bardzo wcześnie, jednak sam zniszczył większość młodzieńczych utworów. Jego dzieła orkiestrowe charakteryzuje nastawienie na aspekt kolorystyczno-brzmieniowy. Utwory sceniczne wykazują odwołania do stylistyki romantycznej opery historycznej. Utwory fortepianowe, zwłaszcza późne, przepełnia zaś duch wirtuozowski i dostrzegalne są w nich elementy stylu Franza Liszta.

 

Źródło biogramu: Dziura Witold, Koczalski Raoul, w: Encyklopedia muzyczna PWM, Dziębowska Elżbieta (red.), t. 5, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1997, ss. 119-120.

 


ORGANIZATOR
WSPÓŁORGANIZATOR
PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RP
PATRONAT NARODOWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej
im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie
20 – 27 września 2019


Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2018 Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki.
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego