A A
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie / 20 – 27 września 2019

Ignacy Friedman

Ignaz Friedman / źródło: Music Division, The New York Public Library (The New York Public Library Digital Collections)

 

 

 
 
UTWORY KAMERALNE
UTWORY NA FORTEPIAN

 

(14.02.1882 – 26.01.1948) pianista, kompozytor i pedagog żydowskiego pochodzenia, urodzony w Podgórzu (obecnie dzielnica Krakowa), zmarły w Sydney. Pierwszych lekcji muzyki udzielał mu ojciec (skrzypek i klarnecista orkiestry teatralnej). Edukację muzyczną w zakresie gry na fortepianie kontynuował w Krakowie pod kierunkiem Flory Grzywińskiej. Następnie kształcił się w Wiedniu, gdzie Teodor Leszetycki uczył go fortepianu, a Guido Adler historii muzyki. Wykształcenie pogłębiał dodatkowo w Lipsku, studiując kompozycję u Hugo Riemanna.

Jako pianista zadebiutował w wieku 22 lat w Wiedniu, wykonując z wielkim sukcesem koncerty fortepianowe Johannesa Brahmsa, Piotra Czajkowskiego i Franza Liszta. Odbywał następnie tournée po krajach Europy, Ameryki i Australii. Łącznie wystąpił pond 2800 razy. Jego grę cechowała gwałtowność dynamiki, nieustanne napięcia i zawieszenia frazy, świetlistość dźwięku oraz doprowadzona do perfekcji technika. Pozostawił po sobie nagrania płytowe, zrealizowane przez wytwórnię Columbia, na których zarejestrował dzieła Fryderyka Chopina oraz innych kompozytorów. Jego wykonanie mazurków oraz Nokturnu Es-dur op. 55 nr 2 Chopina zdobyło renomę idealnej realizacji Chopinowskiego tempa rubato. 

Warta podkreślenia jest działalność edytorska Friedmana; przygotował 12-tomowe wydanie dzieł Fryderyka Chopina, a także utworów fortepianowych Roberta Schumanna i Franza Liszta.

W twórczości kompozytorskiej Friedmana znaleźć można dzieła kameralne i fortepianowe. Pierwszą grupę stanowią miniatury przeznaczone na skrzypce i fortepian bądź wiolonczelę i fortepian, a także pieśni, których skomponował ponad 40. Te ostatnie oparte są na tekstach poetów polskich, takich jak: Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Tadeusz Miciński, Kazimierz Przerwa-Tetmajer czy Stanisław Wyspiański. Utwory fortepianowe, podobnie jak kompozycje kameralne, mają charakter miniatur. Dodatkowo, spod pióra twórcy wyszły liczne transkrypcje fortepianowe utworów Johanna Sebastiana Bacha, Françoisa Couperina, Jana Ladislava Dusíka, Domenica Scarlattiego i Franza Schuberta. Dzieła Friedmana wydawane były w oficynach polskich (Kraków) oraz zagranicznych (Wiedeń, Kopenhaga). 

 

Źródło biogramu: Myczka Irena, Friedman Ignacy, w: Encyklopedia muzyczna PWM, Dziębowska Elżbieta (red.), t. 3, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1987, s. 163.

ORGANIZATOR
WSPÓŁORGANIZATOR
PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RP
PATRONAT NARODOWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej
im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie
20 – 27 września 2019


Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2018 Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki.
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego