A A
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie / 20 – 27 września 2019

Moritz Moszkowski

Maurycy Moszkowski; E. Nicz (1851-1916); podł. fot. J. Mieczkowskiego; 1890 r. / domena publiczna; źródło: Biblioteka Narodowa (Polona)

 

 

 
 
UTWORY KAMERALNE
UTWORY NA FORTEPIAN

 

(28.08.1854 - 4.03.1925) kompozytor, pianista i dyrygent urodzony we Wrocławiu, zmarły w Paryżu. Studia odbywał najpierw w konserwatorium w Dreźnie, a następnie w konserwatorium im. Juliusa Sterna, gdzie uczył się u Eduarda Franka (fortepian) oraz u Friedricha Kiela (kompozycja). Edukację muzyczną sfinalizował w Neue Akademie der Tonkunst Theodora Kullaka w Berlinie w klasie fortepianu samego Kullaka.

Jako pianista zadebiutował w wieku 19 lat. Koncertował w takich miastach jak Berlin, Wiedeń, Paryż, Londyn czy Warszawa. Równolegle prowadził karierę dyrygencką, wykonując m.in. koncert z którego dochód miał być przeznaczony na budowę siedziby Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Jego styl prowadzenia orkiestry porównywano do stylu dyrygowania Ryszarda Wagnera. Dodatkowo zajmował się pedagogiką, nauczając fortepianu między innymi w macierzystej Neue Akademie w Berlinie.

W twórczości kompozytorskiej Moszkowskiego przeważają utwory przeznaczone na fortepian; nie tylko solowe, lecz także na 4 ręce bądź na dwa instrumenty. Są to głównie miniatury taneczne, takie jak tańce hiszpańskie czy polskie oraz nietaneczne: kaprysy, bagatele, humoreski, a dodatkowo także etiudy. W grupie utworów fortepianowych znajduję się ponadto transkrypcje dzieł orkiestrowych Moszkowskiego, najczęściej w układzie wymagającym dwóch wykonawców. W grupie tej odnaleźć można dodatkowo utwory o charakterze pedagogicznym. Pisząc dzieła przeznaczone na orkiestrę korzystał kompozytor z takich gatunków jak serenata, koncert, poemat symfoniczny, suita, a także innych, mniej powszechnych. Dodatkowo, spod pióra Moszkowskiego wyszły kompozycje kameralne, najczęściej zawierające w obsadzie fortepian, oraz jedna opera i muzyka teatralna.

Kompozycje Moszkowskiego cieszyły się za jego życia zainteresowaniem, o czym świadczy ich obecność w repertuarze wielu zespołów. Największą popularność zdobyły jednak utwory fortepianowe. Skomponowane zostały one w pełnym wirtuozerii stylu salonowym i z tego względu chętnie włączane były przez innych pianistów do ich repertuarów koncertowych jako materiał popisowy. Wśród wirtuozów wykonujących dzieła fortepianowe Moszkowskiego znaleźli się m.in.: Józef Śliwiński, Katarzyna Jaczynowska, Józef Hofman, Wanda Landowska, Malcom Frager, Antoni Rubinstein czy Vladimir Horowitz. Niektóre utwory fortepianowe Moszkowskiego wykorzystywane są do dzisiaj jako materiał pedagogiczny. Mimo sukcesów, które odniósł Moszkowski na polu artystycznym za życia, umarł niemal w całkowitym zapomnieniu.

 

Źródła biogramu: Poniatowska Irena, Moszkowski Moritz, w: Encyklopedia muzyczna PWM, Dziębowska Elżbieta (red.), t. 6, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2000, ss. 384-385, Fundacja Muzyki Polskiej.

ORGANIZATOR
WSPÓŁORGANIZATOR
PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RP
PATRONAT NARODOWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej
im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie
20 – 27 września 2019


Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2018 Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki.
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego