A A
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie / 20 – 27 września 2019

Piotr Perkowski

Portret Piotra Perkowskiego, autor: Benedykt Jerzy Dorys (1901-1990), 1948 r. / źródło: Biblioteka Narodowa (Polona)

 
 
UTWORY KAMERALNE
UTWORY NA FORTEPIAN

 

(17.03.1901 – 12.08.1990) kompozytor, pedagog i działacz muzyczny urodzony w Oweczaczach, zmarły w Otwocku. Edukację w zakresie kompozycji odbywał w konserwatorium w Warszawie pod kierunkiem Romana Statkowskiego oraz prywatnie u Karola Szymanowskiego. Dodatkowo kształcił się w Paryżu u Alberta Roussela oraz w École des Sciencés Politiques.

Działalność Perkowskiego na polu organizacji polskiego życia muzycznego była bardzo bogata. Był m.in. dyrektorem Towarzystwa Przyjaciół Muzyki Symfonicznej, działał w zarządzie Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich, przewodniczył Pomorskiemu Towarzystwu Muzycznemu w Toruniu, współorganizował Związek Kompozytorów Polskich, Był prezesem Komisji Organizacyjnej Związku Zawodowego Muzyków, w trakcie okupacji, oprócz regularnej działalności w ruchu oporu, organizował jawne i tajne koncerty, a po wyzwoleniu opracowywał plany odnowy życia muzycznego w Polsce. Co więcej, pełnił funkcję dyrektora w Departamencie Muzyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, był współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu, angażował się w odbudowę opery i filharmonii w Warszawie oraz organizację Filharmonii Wrocławskiej, był prezesem Krakowskiego Towarzystwa operowego oraz działał w wielu innych organizacjach i instytucjach, rozwijając polską kulturę muzyczną. Zajmował się również pedagogiką; wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie i we Wrocławiu. Uczył m.in. przedmiotów teoretycznych i kompozycji. Na uczelniach tych sprawował także funkcje kierownicze. Za swoją działalność uhonorowany został licznymi odznaczeniami, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Złotym Wawrzynem Akademickim oraz wieloma nagrodami przyznawanymi przez polskie instytucje kultury.

Twórczość kompozytorska Perkowskiego jest obfita i zróżnicowana. Znaleźć w niej można utwory przeznaczone na orkiestrę, składy wokalno-instrumentalne, chór a cappella, obsady kameralne i solowe. W pierwszej z wymienionych grup korzystał z gatunków takich jak: symfonia, sinfonietta, suita, uwertura, koncert i in. Muzyka kameralna powstawała na różne składy smyczkowe, dęte i mieszane. Utwory solowe pisał na fortepian z wykorzystaniem m.in. gatunku sonaty, etiudy, preludium oraz innych miniatur tanecznych i nietanecznych. W pieśniach chóralnych i solowych wykorzystywał teksty poetów polskich, takich jak: Maryla Wolska, Maria Konopnicka, Jarosław Iwaszkiewicz, Julian Tuwim, Leopold Staff, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i wielu innych. Spod pióra kompozytora wyszła także muzyka operowa, baletowa i teatralna, a także opracowania pieśni ludowych, patriotycznych i dzieł innych twórców.

Kompozycje Perkowskiego charakteryzuje przejrzysta forma i narracja muzyczna, stonowany emocjonalizm, oszczędność środków oraz szeroki wachlarz barw instrumentalnych. Na ukształtowanie się postawy estetycznej i języka muzycznego kompozytora wpłynęła twórczość Karola Szymanowskiego oraz kompozytorzy  ze środowiska paryskiego. Kreacja dzieł Perkowskiego, wypływała, w refleksji twórcy, z panteistycznej kontemplacji natury, co miało swe źródła w fascynacji kulturą orientalną.


Źródło biogramu: Mrygoń Adam, Perkowski Piotr, w: Encyklopedia muzyczna PWM, Dziębowska Elżbieta (red.), t. 8, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2004, ss. 52-55.


ORGANIZATOR
WSPÓŁORGANIZATOR
PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RP
PATRONAT NARODOWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej
im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie
20 – 27 września 2019


Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2018 Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki.
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego