Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Miłosza Magina podczas II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki

Pierwszą oficjalnie potwierdzoną nagrodą pozaregulaminową II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki będzie nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Miłosza Magina. Nagrodę ufundowała pani Margot Magin – córka kompozytora i prezes honorowa Fundacji im. Miłosza Magina.

Nagroda w wysokości 500 euro zostanie przyznana za najlepsze wykonanie sonaty fortepianowej lub utworu kameralnego Miłosza Magina. Nagroda będzie przyznana w jednej z dwóch kategorii konkursowych, po konsultacjach i wspólnej decyzji obu jury.

Miłosz Magin (1929–1999) był cenionym na świecie polskim pianistą i kompozytorem. Zasłynął jako wybitny chopinista. Dla wytwórni Decca nagrał komplet dzieł Fryderyka Chopina. Był też laureatem międzynarodowych konkursów pianistycznych. Od 1960 roku mieszkał w Paryżu, gdzie był ważną postacią życia muzycznego, ale cały czas łączyły go silne związki z polską kulturą, co wyrażało się zarówno w jego repertuarze pianistycznym, podejmowanych działaniach organizacyjnych i artystycznych, jak i w twórczości, w której często wykorzystywał motywy polskich tańców. Miłosz Magin stworzył w 1985 roku i organizował w Paryżu konkurs pianistyczny Concours International de Piano – Milosz Magin, w którym pozycją obowiązkową były utwory polskich kompozytorów.

Pianiści mogą wybrać do programu swoich prezentacji konkursowych II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki jedną z czterech sonat fortepianowych Magina (Sonata nr 1, 1968; Sonata nr 2, 1981; Sonata nr 3, 1990; Sonata nr 4, 1997). Wszystkie sonaty powstały podczas pobytu kompozytora w Paryżu w wieloletnich odstępach czasowych, są zróżnicowane stylistycznie i wyrazowo, a ze względu na swój wirtuozowski charakter wymagają od wykonawcy dużej biegłości technicznej. W kategorii zespołów kameralnych uczestnicy mają do wyboru kilka zróżnicowanych stylistycznie utworów z różnych faz twórczości kompozytora przeznaczonych na różne składy wykonawcze.

Wiele utworów Magina zostało wydanych przez rodzinne wydawnictwo Concertino i jest dostępnych na życzenie (Editions Concertino Paris,tel. + 33 1 43 86 03 16, e-mail: EdConcertino(at)aol.com). W ostatnim czasie do artystów popularyzujących twórczość Magina dołączył znakomity francuski pianista młodego pokolenia – Lucas Debargue, który zetknął się z utworami Magina na początku swojej edukacji muzycznej. Pianista koncertuje i nagrywa utwory Magina z Kremerata Baltica pod dyrekcją Gidona Kremera. Muzyk wystąpił też z III Koncertem fortepianowym Magina na inauguracji sezonu 2020/21 w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Więcej informacji o kompozytorze i utworach w zakładce: Kompozytorzy.