Nagrody

NAGRODY REGULAMINOWE

Kategoria I pianiści
I nagroda – 20 000 euro
II nagroda – 10 000 euro
III nagroda – 5000 euro
wyróżnienia –  3 x 1500 euro

Kategoria II zespoły kameralne
I nagroda – 20 000 euro
II nagroda – 10 000 euro
III nagroda – 5000 euro
wyróżnienia – 3 x 1500 euro

W obu kategoriach łącznie zostaną przyznane następujące 
nagrody specjalne:

Nagroda specjalna – 1000 euro
za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki

Nagroda specjalna – 500 euro
za najlepsze wykonanie utworu Władysława Żeleńskiego

Nagroda specjalna – 500 euro
za najlepsze wykonanie utworu Henryka Pachulskiego

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Poniższe nagrody zostaną przyznane uczestnikowi wybranemu z jednej kategorii Konkursu: I – pianiści lub II – zespoły kameralne:

Nagroda specjalna  – 500 euro

za najlepsze wykonanie utworu Miłosza Magina


Pełna lista nagród pozaregualminowych zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.