Fot. Wojciech Grzędziński

Członek Jury

Igor Pylatyuk

Skrzypek, dyrygent, pedagog i muzykolog, propagator muzyki ukraińskiej. Juror wielu prestiżowych konkursów. Rektor Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki. Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi Ukrainy i Polski.

W roku 1993 przyznano mu tytuł Zasłużonego Artysty Ukrainy, a w roku 1999 – Ludowego Artysty Ukrainy. W 2003 roku otrzymał stopień naukowy doktora, a od 2017 roku jest członkiem zwyczajnym Narodowej Akademii Sztuk Ukrainy, posiadając tytuł naukowy akademika. Od 1999 roku jest rektorem Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki. Prowadzi bardzo bogatą działalność koncertową, jest także organizatorem wielu projektów artystycznych. Jego działalność wiąże się z popularyzowaniem ukraińskiej kultury muzycznej w skali światowej. Jako pedagog wykształcił ponad 30 laureatów międzynarodowych konkursów muzycznych. Wraz ze swoimi studentami propaguje ukraiński repertuar, który z jego inicjatywy wykonywany jest następnie w trakcie tras koncertowych po Europie i Stanach Zjednoczonych.

Założył słynną na Ukrainie Akademicką Orkiestrę Kameralną Filharmonii Iwano-Frankowskiej „Harmonia Nobile”, której dyrektorem artystycznym i głównym dyrygentem był przez 15 lat. Od 1999 roku jest głównym dyrygentem Lwowskiej Orkiestry Kameralnej „Akademia”, z którą aktywnie koncertuje na Ukrainie, w Niemczech, Szwecji, a także w Polsce, corocznie uczestnicząc (od 2007 roku) w Międzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic” w Sanoku. Współpracuje także z innymi lwowskimi zespołami, m.in. Akademicką Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lwowskiej, Zasłużoną Akademicką Kapelą Ukrainy „Trembita”, Orkiestrą Symfoniczną Studium Operowego Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki i Orkiestrą Kameralną „Wirtuozi Lwowa”.

Został wyróżniony szeregiem nagród i odznaczeń – otrzymał ukraiński Order „Za Zasługi” III stopnia (2004), Nagrodę im. Stanisława Ludkewycza (2007), Order Księcia Jarosława Mądrego V klasy (2009), odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2015), Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2019), Złoty Medal Narodowej Akademii Sztuk Ukrainy (2019), a także Dyplom Papieża Benedykta XVI.